Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Następne spotkania

78 spotkanie Forum Energia – Efekt – Środowisko

24-02-2016, 12:04

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na 78 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbędzie się dnia 10 marca o godz. 10.00 ww Sali  B1 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, w Częstochowie  przy Alei Armii Krajowej 21.

Tematem spotkania Forum będzie „Magazynowanie energii kluczem do nowoczesnej energetyki”.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: Wojciech.Stawiany@nfosigw.gov.pl

 

Program
78. spotkania Forum NFOŚiGW

„Energia – Efekt – Środowisko”

    10 marca  2016 roku, godz. 9.30 – 15.00.

    Sala B1 Wydziału Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki Politechniki   
    Częstochowskiej, Aleja Armii Krajowej 21

 


 9.30 – 10:00

Rejestracja uczestników

Kawa powitalna

10:00 – 10:30


Rozpoczęcie i wystąpienia oficjalne

- Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz

- Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol,

- Prodziekan Wydziału Elektrycznego PCz, Członek Rady Nadzorczej NFOŚiGW
   Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski,

- Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW dr inż. Krystian Szczepański

10:30 – 11:15


Magazynowanie energii w systemie elektroenergetycznym
ze szczególnym uwzględnieniem rynku domowych magazynów energii
; prezentuje Barbara Adamska, ADM Poland

11:15 – 11:35


Efektywny System Magazynowania Energii dla Fotowoltaicznych Systemów OZE i zastosowań w SMART GRID – ESME[1]; prezentuje Krzysztof Czermek, S.A.M. Polska Sp. z o.o.

11:35 – 11:55


Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące
z odnawialnymi źródłami energii
1 ; prezentuje Rafał Weralski,  Impact Clean Power Technology S.A.

11:55 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 12:40

Inteligentne systemy magazynowania energii w oparciu o polskie innowacje; prezentuje Bartłomiej Zysiński, Maybatt Sp. z o.o.

 

12:40 – 13:05


Sposoby magazynowania energii elektrycznej – teraźniejszość i przyszłość; prezentuje Piotr Chabecki, Natural Nanostructures Sp. z o.o.

 

13:05 – 13:30


Akumulacja energii w rozproszonym systemie energetycznym – wyzwania, kierunki badawcze i perspektywy; prezentuje
Prof. dr hab. inż.   Andrzej Bogusławski, Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki  Częstochowskiej

 

13:30 – 14:10


Dyskusja panelowa „Magazynowanie energii kluczem do nowoczesnej energetyki” z udziałem zaproszonych przedstawicieli świata przemysłu i nauki  przewodnictwem Prof. dr hab. inż. Tomasza Popławskiego, Prodziekana Wydziału Elektrycznego PCz

 

14:10 – 14:15

 

Podsumowanie  78. Spotkania Forum – dr inż. Krystian Szczepański, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

14:15 – 15:00

Lunch i dyskusja kuluarowa

 

[1] Prezentacja projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Generator Koncepcji Ekologicznych Gekon