Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Wdrażanie Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków

05-11-2015, 10:22
77. spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
NFOŚiGW, 4 listopada 2015 roku
Temat spotkania: "Wdrażanie Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) i Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) w celu stymulowania efektywności energetycznej budynków".
  Prezentacja

Adrian JOYCE
Sekretarz Generalny EuroACE

Prezentacja głównych założeń EPBD / EED oraz oczekiwanych skutków ich wdrażania na sytuację obecnych zasobów budowlanych w Polsce

 

Santiago GONZALEZ HERRAIZ 
Komisja Europejska
DG ENER, Unit Energy Efficiency

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania EPBD i kierunków rozwoju
 

 

Szymon FIRLĄG 
Starszy Doradca na Polskę, BPIE

 

Wdrażanie EPBD i EED w Polsce z perspektywy Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

 

Małgorzata SKUCHA
Prezes Zarządu NFOŚiGW

NFOŚiGW wspiera kompleksową modernizację i budynków i budownictwo energooszczędne w Polsce

Anna JASKUŁA
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

Efektywność energetyczna w budownictwie i modernizacja charakterystyki energetycznej budynków w celu poprawy jakości powietrza

Katarzyna CHWALBINSKA-KUSEK
Zrzeszenie, Business Development & Marketing Manager, Buro Happold

Poprawa świadectw charakterystyki energetycznej

Arkadiusz WĘGLARZ
Doradca Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

Efektywność energetyczna w budownictwie w Polsce

Antoni BIELEWICZ
Senior Associate, European Climate Foundation

Narodowa, długoterminowa strategia renowacji ze skoncentrowaniem się na domach jednorodzinnych