Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Adaptacja do zmian klimatu

27-10-2015, 10:31
76. spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
NFOŚiGW, 20 października 2015 roku
Temat spotkania: "Adaptacja do zmian klimatu".
  Prezentacja

Maciej Sadowski
Instytut Ochrony Środowiska

Problemy do adaptacji do zmian klimatu w Polsce

 

Szymon Tumielewicz
Ministerstwo Środowiska

Wdrażanie polityki adaptacji do zmian klimatu w Polsce
 

 

Barbara Albiniak
Inspektorat Ochrony Środowiska

 

Życie w zmieniającym się klimacie - Sygnały Europejskiej Agencji Środowiska