Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Konsultacje projektu programu priorytetowego NFOŚiGW "RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych"

Autor: JR
11-09-2015, 10:56
75. spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
NFOŚiGW, 8 września 2015 roku
Konsultacje projektu programu priorytetowego NFOŚiGW
"RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych"
  Prezentacja

Małgorzata Skucha,
Prezes Zarządu NFOŚiGW
 

Dorota Zawadzka-Stępniak,
Zastępca Prezes Zarządu NFOŚiGW

Pilotaż Programu Priorytetowy RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Informacje wprowadzające i wstępne wyniki badania rynku

 

Paweł Bartoszewski
Główny Specjalista, Departament Ochrony Klimatu NFOŚiGW,
Z-ca przewodniczącego zespołu roboczego
ds. opracowania programu RYŚ.

Pilotaż Programu Priorytetowego
RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
 

 

+ Głos w dyskusji

Maciej  Surówka
Instytut Ekonomii Środowiska

RYŚ a premia termomodernizacyjna