Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Skuteczne wspieranie efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW

02-07-2015, 12:59
74 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
NFOŚiGW, 30 czerwca 2015 roku
Skuteczne wspieranie efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW
Prelegent Prezentacja

Małgorzata Skucha,

Prezes Zarządu NFOŚiGW

Skuteczne wspieranie efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW

Jadwiga Łaszewska

Urząd Miasta Józefów

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Józefowie

Dariusz Tkaczyk

Malteurop Polska

Elektrociepłownia opalana biomasą dla Zakładu Produkcji Słodu Malteurop Polska

Artur Galiński

Biblioteka Narodowa

Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej

Marta Boguta

Muzeum Łazienki Królewskie

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiektach zabytkowych – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Mirosław Matusewicz

Energa Operator S.A.

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa

Paweł Balas

(Veolia Energia Warszawa)

Ogrzewamy inteligentnie

Tomasz Prokop

Enea Wytwarzanie S.A.

Układ akumulacji ciepła  w Elektrociepłowni Białystok

Janusz Przeorek

Solidea Sp. z o.o.

Nowy rozdział w gazyfikacji biomasy – przełomowa technologia oczyszczania gazu z substancji smolistych