Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oraz budownictwo energooszczędne kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju

73 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
NFOŚiGW, 10 czerwca 2015 roku w Katowicach
Kompleksowa modernizacja energetyczna  budynków oraz budownictwo energooszczędne  kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju

Prelegent Prezentacja

Dorota Zawadzka-Stępniak

Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

NFOŚiGW – strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015 -2020

Andrzej Pilot

Prezes WFOŚiGW w Katowicach

Prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i jego oferty programowej na lata  2013 - 2016

Tomasz Gałązka

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Departament Budownictwa

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Dariusz Szymczak

Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu w NFOŚiGW

Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej
i energooszczędnego budownictwa – dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań

Katarzyna Dziamara-Rzucidło

NFOŚiGW

Nowe podejście do przygotowania programów wsparcia –
Komisja Europejska i NFOŚIGW

Arkadiusz Węglarz

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Termomodernizacja w Polsce

Marek Zaborowski

Instytut Ekonomii Środowiska

Mapa drogowa 2050

Andrzej Rajkiewicz

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polski certyfikat poświadczający spełnianie przez budynek kryteriów niemal zerowego zapotrzebowania na energię

Łukasz Pytliński

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

Instrument finansowy wspierający termorenowację budownictwa jednorodzinnego