Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Ekologiczny transport

71 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
NFOŚiGW, 31 marca 2015 roku
Ekologiczny transport

Prelegent Prezentacja

Krzysztof Biernat

Przemysłowy Instytut  Motoryzacji, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw

Prognozy w rozwoju paliw alternatywnych w transporcie drogowym

Jacek Biedrzycki

Przemysłowy Instytut  Motoryzacji, Zakład Ochrony Środowiska i Wykorzystania Energii Naturalnej

Silniki zasilane alternatywnymi źródłami energii

Bartosz Faszczewski

Wydział Żeglugi Śródlądowej, Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie  Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Jacek Błażejczyk

Kappa System Sp. z o.o., ekspert Regionalnych Związków Pracodawców PKPP „Lewiatan”

Żegluga śródlądowa – to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?

Zbigniew Antonowicz

Rada Interesantów Portu Szczecin, Komitet Gospodarki Wodnej przy KIG

Odrzańska Droga Wodna bramą transportu wodnego dla Europy Środkowej, szansą rozwoju gospodarczego nie tylko kresów zachodnich