Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy i bariery

70 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
NFOŚiGW, 25 lutego 2015 roku
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy i bariery
Prelegent Prezentacja

Tomasz Podgajniak

Prezes Zarządu Enerco Sp. z o.o.

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce  – inwestycyjny tor przeszkód.

Dr Arkadiusz Sekściński

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

Rozwój energetyki wiatrowej – wyzwania i bariery?

Maciej Wagner

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, PGE Energia Natury Sp. z o.o.

Uwarunkowania i wyzwania dla budowy farm wiatrowych  – spojrzenie Grupy Kapitałowej PGE  

Leszek Strojek

Departament Usług Operatorskich, Polskie Sieci  Elektroenergetyczne S.A.

Problemy bilansowe wywołane dużą generacja wiatrową

Andrzej Dziura

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Elżbieta Gnat

Radca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska   

Wyniki kontroli elektrowni wiatrowych

Dr Anicenta Bubak

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Problemy i bariery rozwoju energetyki wiatrowej – wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi